Dành cho học viên

Dành cho học viên

cau-hoi-on-tap

Lịch thi và câu hỏi ôn tập lớp Quản lý mầm non K7

LỊCH THI: NGÀY 14/05/1989 STT Tên Module Thời gian 1 Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo VN 8h00-9h00 2 Lãnh đạo và quản lý 9h10-10h10 3 Quản lý hành chính nhà nước...

Tin tức