Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1,2,3

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ (Theo Quyết định số 2513 /QĐ-BGDĐT của...
cau-hoi-on-tap

Lịch thi và câu hỏi ôn tập lớp Quản lý mầm non K7

LỊCH THI: NGÀY 14/05/1989 STT Tên Module Thời gian 1 Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo VN 8h00-9h00 2 Lãnh đạo và quản lý 9h10-10h10 3 Quản lý hành chính nhà nước...

Tin tức