Lịch thi và câu hỏi ôn tập lớp Quản lý mầm non K7

LỊCH THI: NGÀY 14/05/1989

STT Tên Module Thời gian
1 Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo VN 8h00-9h00
2 Lãnh đạo và quản lý 9h10-10h10
3 Quản lý hành chính nhà nước về GDĐT 10h20-11h20
4 Quản lý cơ sở GDMN 13h00-14h00
5 Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường MN 14h10-15h10

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

Module 1 : Đường lối phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam

 1. Nêu các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2020. Tại sao nói “Đổi mới quản lý giáo dục” là giải pháp đột phá?
 2. Hãy phân tích thực trạng nền giáo dục Việt Nam trong những năm qua? Chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng ấy.
 3. Xu hướng phát triển giáo dục thế giới hiện nay là gì?

Module 2 : Lãnh đạo và quản lý

 1. Anh/chị hãy trình bày những đặc điểm riêng của quản lí giáo dục mầm non. Giải thích tại sao quản lí giáo dục mầm non lại có những đặc điểm đó?
 2. Với vai trò là chủ trường mầm non anh/chị có những lưu ý gì trong quản lí nhân sự?
 3. Với vai trò là một cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục mầm non, anh/chị sẽ ứng phó như thế nào với những thay đổi của ngành? Cho ví dụ minh hoạ.

Module 3 : Quản lý hành chính Nhà nước về giáo dục và đào tạo

 1. Trình bày nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo? Phân tích một nội dung mà bạn tâm đắc nhất.
 2. Hãy nêu các nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục?
 3. Theo bạn cần vận dụng các nguyên tắc quản lý giáo dục vào trường mầm non như thế nào cho hiệu quà?

Module 4 : Quản lý cơ sở giáo dục mầm non

 1. Hãy nêu các biện pháp tạo bầu không khí sư phạm lành mạnh trong trường mầm non?
 2. Tác dụng của công nghệ thông tin đối với giáo dục ? Những khó khăn và thuận lợi khi ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy?
 3. Với vai trò là người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, anh/chị hãy xác định những tiêu chuẩn (năng lực và phẩm chất) đối với người cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục. Hãy trình bày cơ sở để xác định các tiêu chuẩn trên.

Module 5 : Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non

 1. Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họp thành công?
 2. Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa.
 3. Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý.

Lưu ý:

 • Anh/chị nào còn thiếu học phí, hồ sơ vui lòng bổ sung gấp. Hạn cuối: ngày 14/05/2017

(Hồ sơ gồm: 1 Bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên photo, 1 CMND photo và 2 ảnh 3×4)

 • Hạn nộp bài báo cáo: 14/05/2017. Anh/chị lưu ý, nếu nội dung bài báo cáo giống nhau sẽ bị điểm dưới trung bình.
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0985 346 633 hoặc 0909 145 089

 

Rate this post