Đào tạo văn thư - thư ký - du lịch

Đào tạo văn thư - thư ký - du lịch

thiết bị trường học

Khóa học Nghiệp vụ Thiết bị trường học

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC I. ĐỐI TƯỢNG:       Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý,...
hướng dẫn viên du lịch

Khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch

  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn bồi dưỡng Hướng dẫn viên Du lịch, Công Ty Cổ...
thư ký văn phòng

Khóa học Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng

NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG      Công ty Cổ phần Giáo Dục Và Công Nghệ Việt liên kết với Trường Đại Học Khoa Học...
văn thư lưu trữ

Khóa học nghiệp vụ Văn thư lưu trữ – Quản trị văn phòng

THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ  - QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG      Công ty Cổ phần Giáo Dục Và Công Nghệ Việt...

Tin tức