Thông báo lịch nhận chứng chỉ Hiệu trưởng MN K5

Trung tâm Giáo dục VTE xin Thông báo: Hiện tại, Trung tâm đã có chứng chỉ Hiệu trưởng Mầm non K5 (Thi ngày 21/05/2017) Các anh...

Thông báo nhận chứng chỉ lớp Quản lý MN K8 (thi ngày 14/5/17)

Trung tâm Giáo dục VTE xin Thông báo: Hiện tại, Trung tâm đã có chứng chỉ lớp quản lý mầm non K8 (Thi ngày 14/05/2017) Các...
quản lý mầm non

Điều kiện đứng tên mở trường mầm non, nhóm trẻ?

Để mở trường mầm non tư thục cần những điều kiện gì? Thủ tục mở trường như thế nào? Để mở trường mầm non tư thục,...
văn thư lưu trữ

Những điều cần biết về Ngành Văn thư lưu trữ

🌺 Ngành Văn thư lưu trữ là gì? Công tác văn thư lưu trữ giúp cung cấp đầy đủ thông tin, nâng cao hiệu quả...

Tin tức