0985346633

Home Nội dung đào tạo Đào tạo báo chí - quản trị nhân sự - PR

Đào tạo báo chí - quản trị nhân sự - PR

Khóa học Nghiệp vụ Quản trị nhân sự

 ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ -  Học phí: 2.700.000đ - Thời gian: 2 tháng. Có lớp tối và lớp cuối tuần. -  Chứng chỉ Sau...

Khóa học Nghiệp vụ Báo chí

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ  -  Học phí: 3.200.000đ - Thời gian: 2 tháng. Có lớp tối và lớp cuối tuần. -  Chứng chỉ Sau khi...

Tin tức