0985346633

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên Đại học, Cao đẳngChứng chỉ...

Chứng chỉ Cấp dưỡng mầm non

Chứng chỉ Cấp dưỡng do trường Trung cấp Bách Khoa Tp. HCM cấpChứng chỉ Cấp dưỡng do trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2...
chứng chỉ văn thư lưu trữ

Chứng chỉ Văn thư lưu trữ

Chứng chỉ lớp Quản trị văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ
quản lý mầm non

Chứng chỉ Quản lý mầm non

 Chứng chỉ Quản lý Mầm non dùng để đứng tên mở nhóm trẻ, trường mầm non tư thục, hoặc làm cán bộ trong trường...

Tin tức