0985346633

quản lý mầm non

Chứng chỉ Quản lý mầm non

  Chứng chỉ Quản lý Mầm non dùng để đứng tên mở nhóm trẻ, trường mầm non tư thục, hoặc làm cán bộ trong trường...

Chứng chỉ Cấp dưỡng mầm non

Chứng chỉ Cấp dưỡng do trường Trung cấp Bách Khoa Tp. HCM cấp Chứng chỉ Cấp dưỡng do trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2...

Chứng chỉ Văn thư lưu trữ

Chứng chỉ lớp Quản trị văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp   Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên Đại học, Cao đẳng Chứng chỉ...

Chứng chỉ PP Giảng dạy Kỹ năng sống

Chứng chỉ Bồi dưỡng Phương pháp Giảng dạy Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống.

Tin tức