0985346633

Home Nội dung đào tạo Đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Khóa học Nghiệp vụ Sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN CẤP 1,2,3, TCCN✴ Bạn không tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng có nhu cầu muốn làm...

Khóa học Nghiệp vụ Sư phạm Giảng viên ĐH, CĐ

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG✴ Bạn tốt nghiệp Đại học trở lên và có nhu cầu muốn...
nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ ✴ Bạn không tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng có nhu cầu muốn làm giáo viên dạy...

Bồi dưỡng Quản lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác...

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng 1,2,3

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Theo Quy định tại Thông tư...

Nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

       Công ty CP Giáo dục và Công nghệ Việt liên kết với các trường ĐH Sư phạm uy tín tổ chức...

Khóa học nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng Anh tiểu học

  KHÓA HỌC  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC     Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng...
quản lý giáo dục

Khóa học Quản lý Giáo dục

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ♥ ♥ ♥ Chứng chỉ quản lý giáo dục dành cho cán bộ quản lý, cán bộ...

Khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN  I. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP...

Khóa học Giáo dục kỹ năng sống trong trường học

LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG TRƯỜNG HỌC   (Theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ...

Tin tức