0985346633

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng 1,2,3

0
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Theo Quy định tại Thông tư...

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1,2,3

4
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ (Theo Quyết định số 2513 /QĐ-BGDĐT của...

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2,3,4

0
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Theo Quy định tại Thông tư liên tịch số...

Khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

0
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN  I. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP...

Nghiệp vụ Sư phạm tại Đà Nẵng

8
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM tại ĐÀ NẴNG   I. NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ➡ Đối tượng: Dành cho anh/chị tốt...

Khóa học nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng Anh tiểu học

7
  KHÓA HỌC  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC     Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng...

Bồi dưỡng Quản lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên

0
ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH     Nhằm chuẩn hóa công tác cán...

Tin tức