Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1,2,3

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ

BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Theo Quyết định số 2513 /QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục)

 TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 1:

Đối tượng:

Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1, có một trong các điều kiện sau:
– Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1 nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1;
– Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

 Nội dung chương trình: (gồm 240 tiết)


Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
Chuyên đề 1. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Chuyên đề 2. Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam
Chuyên đề 3. Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông (GDPT) và quản trị nhà trường THCS
Chuyên đề 4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên THCS

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
Chuyên đề 5. Xu hướng đổi mới quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THCS
Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1
Chuyên đề 7. Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THCS
Chuyên đề 8. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS
Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường THCS
Chuyên đề 10. Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
1. Tìm hiểu thực tế
2. Hướng dẫn viết thu hoạch
3. Viết thu hoạch.

 Chứng chỉ:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng 1 theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục. 

  TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 2:

Đối tượng:

Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2, có một trong các điều kiện sau:
– Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2;
– Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

Nội dung chương trình: (gồm 240 tiết)


Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
Chuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước
Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo
Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN
Chuyên đề 4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS
Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2
Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS
Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS
Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THCS
Chuyên đề 10 . Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
1. Tìm hiểu thực tế
2. Hướng dẫn viết thu hoạch
3. Viết thu hoạch.

Chứng chỉ:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục.

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 3

Đối tượng:

Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

Nội dung chương trình: (gồm 240 tiết)


Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
2. Đổi mới chương trình GDPT và các nhiệm vụ trọng tâm của GDPT
3. Quản lý nhà nước về GDPT
4. Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên THCS

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
1. Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS
2. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3
3. Các phương pháp dạy học ở trường THCS
4. Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh THCS
5. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học trong trường THCS
6. Phối hợp giữa nhà trường, gia đinh và xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCS

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
1. Tìm hiểu thực tế
2. Hướng dẫn viết thu hoạch
3. Viết thu hoạch.

Chứng chỉ:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng 3 theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục.

 HỌC PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC
 Học phí: 3.000.000đ
Thời gian đào tạo: 1,5 tháng
Ca tối: 18h – 21h tối 2 – 4 – 6 hoặc 3 – 5 – 7
– Ca ngày: 8h – 16h30 chủ nhật
 Địa điểm học:
 Tại HCM: Số 122/12E Tạ Uyên, P.4, Q.11, HCM
Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú ( Cách cổng khu công nghiệp Tân Bình 800m)
 Tại Bình Dương: 80 đường GS1, P.Đông Hòa, TX Dĩ An
 Tại các tỉnh khác: Liên hệ để biết địa điểm cụ thể
 Hồ sơ:
– Bằng tốt nghiệp photo

– 
02 ảnh 3×4
– 01 giấy CMT photo
– Phiếu đăng ký học (theo mẫu)

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ HỌC TẠI TRUNG TÂM:
 Giảm học phí khi đăng ký từ 2 người trở lên
 Giảm học phí khi đăng ký học chương trình thứ 2 tại trung tâm
 Được đào tạo với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục tiểu học
 Được bảo lưu khóa học trong vòng 6 tháng
 Cá nhân, tổ chức có nhu cầu học vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ VIỆT
Add: Số 122/12E Tạ Uyên, P.4, Q.11, HCM
Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú ( Cách cổng khu công nghiệp Tân Bình 800m)
Hotline: 0985 34 66 33 – 0909 145 089 ( Ms. Phương)
Email: nguyenphuong.gdcnv@gmail.com
Skype: phuongphuong145
Website: https://tuyensinhtoanquoc.net/
Facebook: https://www.facebook.com/nghiepvusuphamtaihcm/

 

 

 

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here