0985346633

Home Nội dung đào tạo Đào tạo an toàn xây dựng

Đào tạo an toàn xây dựng

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Huấn luyện Phòng cháy chữa cháy

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VTE THÔNG BÁO MỞ LỚP, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP...
Huấn luyện, cấp chứng chỉ an toàn lao động

Huấn luyện An toàn lao động

HUẤN LUYỆN, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP  I. Đối tượng tham gia khóa học an...

Huấn luyện An toàn lao động nhóm 1 theo nghị định 44

  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1  (Theo  Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ) ✔️...
nghiệp vụ đấu thầu

Khóa học Nghiệp vụ Đấu thầu

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 43 VÀ NGHỊ ĐỊNH 63 I. ĐỐI TƯỢNG:  Tốt nghiệp ĐH, CĐ và TC các chuyên ngành công trình,...
nghiệp vụ chỉ huy trưởng

Khóa học nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình

NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  I. ĐỐI TƯỢNG DỰ HỌC : Tất cả các cá nhân có nhu cầu. II. NỘI DUNG KHÓA HỌC...
quản lý dự án

Khóa học Quản lý dự án – Giám đốc Quản lý dự án

 MỞ LỚP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN – GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Đáp ứng nhu cầu tập huấn...

Khóa học Quản lý vận hành nhà chung cư

LỚP HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ ➡Học phí: 2.800.000đ ➡Thời gian: 1 tháng. Có lớp tối và lớp cuối tuần. ➡Chứng chỉ: Sau khi...

Khóa học Nghiệp vụ Giám sát Thi công công trình xây dựng

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Theo thông tư 25/2010/TT-BXD)  I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Đáp ứng nhu...

Khóa học Giảng viên An toàn lao động

  HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG 1. ĐỐI TƯỢNG:  Tất cả các cá nhân có nhu cầu tham gia giảng dạy chương trình Huấn...

Tin tức