Huấn luyện An toàn lao động theo Nghị định 44

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

An toàn lao động là gì?
    An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
Vệ sinh lao động là gì?
   Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.
Mục đích của hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân viên?
– Bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động;
– Bảo vệ tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội;
– Ổn định sản xuất, tăng thu nhập người lao động, phát triển cho doanh nghiệp và nền kinh tế chung.
Hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động được quy định tại đâu?
– Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
– Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiệu đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

   Tổ chức được phép huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:
Công ty CP Giáo dục và Công nghệ Việt là tổ chức đủ điều kiện huấn luyện Nhóm 1, 2, 3, 4, 5 và 6, căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-LĐTBXH và Giấy chứng nhận Số 40/2018/GCN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho Công ty CP Giáo dục và Công nghệ Việt đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động Hạng C.


ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VSLĐ?

    Theo Điều 17, Nghị định 44/2016/NĐ-CP, đối tượng tham gia huấn luyện an toàn, VSLĐ được chia thành 6 nhóm, trong đó:
Nhóm 1:
Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cấp phó của người đứng đầu theo quy định được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG:

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động;
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2: 
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3:
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4:
a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5:
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6:
Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

Các nội dung huấn luyện chuyên ngành:
– An toàn lao động trong chế tạo, vận hành xe nâng, tời điện,…
– An toàn lao động trong sử dụng, vận chuyển hóa chất
– An toàn lao động trong lắp ráp, vận hành máy mài, máy cưa, máy tiện,…
– An toàn lao động trong làm khuôn đúc, luyện, đánh bóng kim loại
– An toàn lao động làm việc trên cao
– An toàn lao động trong công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh chuồng trại
– An toàn lao động trong thi công xây dựng
– An toàn lao động trong thi công, lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện
– An toàn lao động về Hàn, cắt kim loại
– An toàn lao động trong sản xuất
– An toàn lao động trong may mặc, viễn thông, nhà hàng, dịch vụ,…

CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN, THẺ AN TOÀN:

–  Nhóm 1, 2, 5, 6: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận huấn luyện. Chứng nhận có giá trị 2 năm.


–  Nhóm 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp Thẻ An toàn. Thẻ an toàn có giá trị 2 năm.

 –  Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở. Sổ theo dõi có giá trị 1 năm

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu huấn luyện vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất:
Hotline: 0985 34 66 33 – 0909 145 089 (Ms. Phương)
Zalo: 0909 145 089

Email: antoanlaodong.vte@gmail.com
Skype: phuongphuong145

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HUẤN LUYỆN

 
    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here