Bồi dưỡng Quản lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH

    Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương. Trung tâm Đào tạo VTE thường xuyên chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính với nội dung sau:

✔ Học phí: 3.000.000đ – 3.500.000đ
✔ Thời gian: 1,5 tháng. Khai giảng thường xuyên
✔ Hình thức: học Online/ học trực tiếp
✔ Chứng chỉ: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo quy định của Bộ Nội vụ

✳ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:

 • Chuyên viên:
  – Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
  – Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điểu kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên
  – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, cớ chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III
  – Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật
 • Chuyên viên chính:
  – Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
  – Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật
 • Lãnh đạo cấp Phòng:
  – Công chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các đơn vị thuộc/trực thuộc: các bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ban, ngành thuộc, trực thuộc tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc huyện ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  – Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, ban hoặc các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng.

✳ MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Chuyên viên:
  –  Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.
  – Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
  – Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.
 • Chuyên viên chính:
  –  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
  – Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
  – Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.
 • Lãnh đạo cấp Phòng:
  – Trang bị và cập nhật cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý.
  – Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.
  – Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

✳ NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Chuyên viên: Chương trình bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên ban hành theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 • Chuyên viên chính: Chương trình bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính ban hành theo quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 • Lãnh đạo cấp phòng: Chương trình bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

✳ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:
– Đơn đăng ký theo mẫu
– Bằng tốt nghiệp ( công chứng)
– CMND Photo ( công chứng)
– 02 ảnh 3×4

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ VIỆT
Add: Số 122/12E Tạ Uyên, P.4, Q.11, HCM
Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM
Cơ sở 3: 80 đường GS1, P. Đông Hòa, TX. Dĩ An, Bình Dương
Cơ sở 4: 105 Lê Sát, P. Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0985 34 66 33 – 0909 145 089 ( Ms. Phương)
Email: nguyenphuong.gdcnv@gmail.com
Skype: phuongphuong145

Xin cảm ơn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here