Thông Báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

 

CÔNG TY CP GIÁO DỤC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT

Số:      /2021/TB-VTE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 TP. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2021                        

 

THÔNG BÁO
V/v nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Căn cứ kế hoạch hoạt động công ty;
Căn cứ kế hoạch đào tạo, lịch dạy và học của giảng viên, học viên;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên, giảng viên và học viên sắp xếp kế hoạch làm việc, giảng dạy và học tập tại trung tâm. VTE thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021  như sau:

  1. Đối với Cán bộ nhân viên

Nghỉ 12 ngày, từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 (Tức từ ngày 24 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 âm lịch)

  1. Kế hoạch học tập
  • Nghỉ tết âm lịch từ ngày 01/02/2021 đến hết 27/02/2021 và bắt đầu học lại vào ngày 28/02/2021  (Tức ngày 17 tháng giêng âm lịch)

Lưu ý: Kế hoạch học tập có thể thay đổi cho phù hợp

  1. Các văn phòng và các cá nhân cần lưu ý công việc:
  • Hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch và các vấn đề liên quan
  • Tổ chức vệ sinh và sắp xếp khu vực văn phòng và phòng học, kiểm tra các phòng học, thiết bị văn phòng…
  • Lưu trữ hồ sơ các lớp và sắp xếp cho hợp lý, bàn giao lại hồ sơ, chứng chỉ (nếu có) cho nhân viên được phân công trực.
  • Viết bảng thông báo dán trước cửa và thông báo trên website, fanpage
  • Tổ chức khai xuân vui vẻ tại các văn phòng vào ngày mùng 6 âm lịch
  • Vì công ty đã chủ động cho nghỉ dài hạn nên các cá nhân cần thực hiện theo đúng như kế hoạch đã thông báo.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021

GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Trần Văn Huỳnh

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here