0985346633

chung chi quan ly mam non

Khóa học Quản lý Mầm non

15
ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON ➡  Học phí: 3.500.000đ. Giảm còn 3.000.000đ  ➡  Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần; hoặc Tối 3-5-7 ➡  Hình thức học: ONLINE ➡...

Khóa học Nghiệp vụ Cấp dưỡng Mầm non

10
✴ Bạn đang làm nhân viên nấu ăn tại các nhóm trẻ, trường mầm non, tiểu học,... nhưng chưa qua đào tạo? ✴ Bạn cần...

Khóa học Nghiệp vụ Bảo mẫu Mầm non

2
♥ ♥  ♥ Bảo mẫu mầm non có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc trẻ. Đây là nghề càng ngày càng phổ biến...

Khóa học Văn thư lưu trữ – Quản trị văn phòng

40
💝 Bạn đang làm công tác văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng nhưng chưa có chứng chỉ? 💝 Bạn tốt nghiệp chuyên...

Tin tức