0985346633

chung chi quan ly mam non

Khóa học Quản lý Mầm non

15
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ MẦM NON Đào tạo chất lượng, đội ngũ giảng viên nhiệt tình; Thời gian học linh hoạt; Quản lý...

Khóa học Nghiệp vụ Cấp dưỡng Mầm non

10
✴ Bạn đang làm nhân viên nấu ăn tại các nhóm trẻ, trường mầm non, tiểu học,... nhưng chưa qua đào tạo? ✴ Bạn cần...

Khóa học Nghiệp vụ Bảo mẫu Mầm non

2
♥ ♥  ♥ Bảo mẫu mầm non có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc trẻ. Đây là nghề càng ngày càng phổ biến...

Khóa học Văn thư lưu trữ – Quản trị văn phòng

40
💝 Bạn đang làm công tác văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng nhưng chưa có chứng chỉ? 💝 Bạn tốt nghiệp chuyên...

Tin tức