Thông báo nhận chứng chỉ lớp Quản lý MN K8 (thi ngày 14/5/17)

Trung tâm Giáo dục VTE xin Thông báo:

Hiện tại, Trung tâm đã có chứng chỉ lớp quản lý mầm non K8 (Thi ngày 14/05/2017)

Các anh chị học viên vui lòng đến trung tâm nhận chứng chỉ.

Khi đi nhận vui lòng mang theo chứng minh thư gốc.

Trân trọng!

Rate this post