Thông báo nhận chứng chỉ lớp Quản lý MN K8 (thi ngày 14/5/17)

Trung tâm Giáo dục VTE xin Thông báo:

Hiện tại, Trung tâm đã có chứng chỉ lớp quản lý mầm non K8 (Thi ngày 14/05/2017)

Các anh chị học viên vui lòng đến trung tâm nhận chứng chỉ.

Khi đi nhận vui lòng mang theo chứng minh thư gốc.

Trân trọng!

Thông báo nhận chứng chỉ lớp Quản lý MN K8 (thi ngày 14/5/17)
Rate this post
Thông báo nhận chứng chỉ lớp Quản lý MN K8 (thi ngày 14/5/17) vào lúc: Tháng Bảy 21st, 2017 bởi Nguyễn Phương