Thông báo lịch nhận chứng chỉ Hiệu trưởng MN K5

Trung tâm Giáo dục VTE xin Thông báo:

Hiện tại, Trung tâm đã có chứng chỉ Hiệu trưởng Mầm non K5 (Thi ngày 21/05/2017)

Các anh chị học viên vui lòng đến trung tâm nhận chứng chỉ.

Khi đi nhận vui lòng mang theo chứng minh thư gốc.

Trân trọng!

Thông báo lịch nhận chứng chỉ Hiệu trưởng MN K5
Rate this post
Thông báo lịch nhận chứng chỉ Hiệu trưởng MN K5 vào lúc: Tháng Bảy 21st, 2017 bởi Nguyễn Phương