Tổng hợp câu hỏi ôn tập lớp Hiệu trưởng Mầm non

Tổng hợp câu hỏi ôn tập
Lớp Hiệu trưởng Mầm non

Giới hạn ôn tập như sau:
Áp dụng cho khóa thi ngày 18/11/2018
Chuyên đề 1: Câu 2, Câu 5, Câu 7
Chuyên đề 2: Câu 1, Câu 2, Câu 5
Chuyên đề 3: Câu 1, Câu 5, Câu 7
Chuyên đề 4: Câu 1, Câu 3, Câu 4

(Hình thức thi: Tự luận, đề mở)

Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận về QLGD và QL GDMN
1. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, bạn hãy viết ra suy nghĩ của mình để trả lời câu hỏi sau:
– Tại sao trong QL GDMN phải đảm bảo nguyên tắc: Kết hợp nhà nước và nhân dân trong QLGD. Hãy lấy ví dụ minh hoạ!
2. Trong thực tiễn công tác QLGD, quản lý trường mầm non tại sao để trở thành người QL thành công cần phải có Tài, Tầm, Tâm?
3. Có người nói rằng: người lãnh đạo hoặc người QL rất cần đến cái “tâm” và coi cái “tâm” là quan trọng nhất, ý kiến của đ/c như thế nào?
4. Trình bày nhiệm vụ của hiệu trưởng trường mầm non. Hãy làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các nhiệm vụ đó?
5. Bạn hãy thiết lập sơ đồ hệ quản lý trong một trường hoặc một nhóm lớp mà bạn đang học tập hoặc đang làm việc.
6. Nêu các chức năng trong QL GDMN? Trong công tác QL trường MN đ/c đã vận dụng triệt để các chức trên như thế nào?
7. Hiệu trưởng được phụ huynh phản ánh con họ bị giáo viên đánh và để lại dấu vết trên người. Phụ huynh muốn Hiệu trưởng kỷ luật người giáo viên kia. Nếu là Hiệu trưởng bạn sẽ vận dụng các nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục nào để xử lý tình huống trên. Nêu cách xử lý của Hiệu trưởng.

Chuyên đề 2: Tâm lý học quản lý
1. Phân tích các kỹ năng quản lý. Cho ví dụ minh họa bằng thực tiễn công tác quản lý của người hiệu trưởng trong trường học.
Người Hiệu trưởng phải làm gì để đáp ứng yêu cầu về kỹ năng quản lý?
2. Tư duy là gì? Chứng minh rằng hoạt động tư duy quản lý luôn luôn có bản chất hoạt động và giao tiếp?
3. Phân tích các thuộc tính tâm lý trong tâm thế quản lý. Cho ví dụ minh họa bằng thực tiễn công tác quản lý của người hiệu trưởng trong trường học.
Người hiệu trưởng phải làm gì để chuẩn bị tốt tâm thế quản lý?
4. Phân tích những yêu cầu tâm lý – giáo dục của việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa?
5. Người hiệu trưởng trường học cần phải làm gì và làm như thế nào để có thể ứng dụng được lý luận tâm lý học quản lý vào thực tiễn quản lý của mình?
6. Phân tích hệ thống các thao tác của hành động ra quyết định. Cho ví dụ minh họa?
7. Phân tích những yêu cầu tâm lý – giáo dục của việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa bằng thực tiễn công tác quản lý của người hiệu trưởng trong trường học.
Người hiệu trưởng phải làm gì để thực hiện tốt các yêu cầu khi ra quyết định quản lý?

Chuyên đề 3: Nội dung và biện pháp quản lý mầm non
1. Với vai trò là Hiệu trường mầm non anh/chị có những lưu ý gì trong quản lí nhân sự?
2. Hãy phân tích những cơ sở để xây dựng kế hoạch giáo dục trường mầm non cho phù hợp với thực tế?
3. Với vai trò là một người quản lý, một trong những công việc của bạn là đưa ra hướng đi và lãnh đạo cho một đơn vị công việc nào đấy. Hãy cho biết làm thế nào bạn hoàn thành tốt công việc này?.
4. Hãy phân tích những căn cứ để xác định mục tiêu giáo dục năm học? Cho ví dụ?
5. Trình bày cách thức tiến hành hoạch định nguồn nhân sự trong nhà trường.Theo bạn vấn đề nào là quan trọng nhất?
6. Nêu những yêu cầu khi xây dựng chủ đề của năm học? Cho ví dụ cụ thể và phân tích?
7. Hãy phân tích kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường?
8. Hãy nêu cách xác định nội dung giáo dục ? Cho ví dụ minh họa và phân tích?

Chuyên đề 4: Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non
1. Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa.
2. Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán. Cho ví dụ minh họa
3. Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý.
4. Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họp thành công?
5. Phân tích các phong cách lãnh đạo cơ bản theo quan điểm của Kurt Lewin. Cho ví dụ minh họa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here